Aktuell info

Alkolås!

Alkolås som standard på alla bilar som säljs i Sverige
– En självklarhet tycker vi!

För att markera vår inställning och som ett led i utbildningen, har vi alkolås i våra bilar.

Glöm inte att ta med ditt munstycke till varje körlektion!