Tillstånd/Ansökan /Syntest

OBS! Från den 1 januari 2010 tog Transportstyrelsen över körkortsverksamheten från Länsstyrelsen
och då infördes nya rutiner gällande ansökningsblanketter.
De nya rutinerna innebär i stort att alla blanketter måste beställas personligen av alla som vill ansöka.
körkortstillstånd eller handledarskap och skickas efter beställning hem till dennes folkbokföringsadress.
Vissa fält kommer då att vara färdigifyllda, vilket underlättar ansökningsprocessen.
Vi på bilskolan kommer alltså från årsskiftet inte längre att tillhandahålla några ansökningsblanketter!

Du kan även göra elektronisk ansökan och alltså fylla i och skicka in ansökningarna direkt via internet.
Glöm inte att betala ansökningsavgifterna! Till elevens ansökan ska även ett syntest kompletteras.
Detta görs här på bilskolan eller hos annan behörig synprövare.

Du ska alltså använda e-tjänsten för att beställa ansökningsblanketter
alternativt göra elektronisk ansökan.
De nya rutinerna gäller både vid ansökan om Körkortstillstånd (med hälsodeklaration)
samt vid ansökan om Handledarskap.

Ansökan om handledarskap samt körkortstillstånd direkt via internet:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/e-tjanster-och-blanketter/

Som en del av ansökan om körkortstillstånd ska den blivande eleven genomgå
en synprövning/syntest.
Ansökan görs lättas på Transportstyrelsens hemsida, men vi utför syntestet!

Du är välkommen in för att göra syntest när kontoret är öppet
Onsdag- torsdag kl 14:00-18.00
Vi finns på: Geijersgatan 14, Göteborg

OBS! Ta med giltig legitimation, eventuella glasögon/kontaktlinser
(syntest måste göras både med och utan synhjälpmedel
om du har dokumenterat synfel).

VÄLKOMMEN FÖRBI!