Introduktionsutbildning handledare / elev

Ange elevens samtliga uppgifter i formuläret
(om du ska bli handledare och går kursen på egen hand anger du dina uppgifter i formuläret).

”Övriga synpunkter” i formuläret

Eventuell/-a handledare som går tillsammans med elev anger namn, fullständigt personnummer och vilket datum ni önskar gå kursen.Också om det är fler elever än en som ska deltaga skrivs dessa in här med namn och personnummer.

Vi kontaktar dig/er via den mejladress ni angivit, med en bekräftelse på bokningen och vidare information!