Vi som jobbar här

Lärare som arbetar på skolan har godkänd trafiklärarutbildning

och är godkända av Transportstyrelsen.

Vi kontaktas lättast på info@gotalorensbergbilskola.se,

Bengt Karlsson :  Trafiklärare, Utbildningsledare och trafikskolechef