Obligatoriska moment

Här följer lite information om vad som gäller för Riskutbildning del 1 och 2, Teoriprov samt Körprov.

Riskutbildning del 1 – ”Riskettan”:

Riskettan är from. 1 april 2009 en obligatorisk del i körkortsutbildningen och tar upp frågor som rör alkohol, droger, trötthet och andra riskbeteenden. Denna utbildning hålls på bilskolan och både inskrivna samt icke inskrivna elever är välkomna, föranmälan krävs! (se vidare information under fliken för utbildning samt riskettan till vänster)

Riskutbildning del 2 – ”Halkan”

Stora Holm trafikövningsplats, där utbildningen genomförs, ligger vid Säve på Hisingen.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar och går bland annat ut på att man kör på vattenspolade körbanor för att få känna på hur det är att köra på halt väglag.

OBS! Vi bokar tid för ”Halkan” endast åt de elever som är inskrivna, har köpt någon form av utbildningspaket, kör samt läser teori här
och har blivit godkända av sin trafiklärare på de moment som krävs.\

Teoriprov:

Teoriprovet gör du på Trafikverket på Hisingen-Göteborg.

Provet utförs med dator och består av 70 multiplechoice frågor. Du har 50 minuter på dig och du får ditt resultat på en gång.
Du ska ha 52 rätt eller mer för att bli godkänd.

OBS! Teoriprov och Körprov bokas vid samma tillfälle med högst två veckors mellanrum. Vi bokar endast de båda proven åt inskrivna elever som köpt någon form av utbildningspaket, som kör här, läser teori här och som har blivit godkända, enligt gemensam planering, av sin trafiklärare på de moment som krävs både teoretiskt och praktiskt.

Körprov:

Den totala uppkörningstiden är 50 minuter. Du gör en säkerhetskontroll och kör med en förarprövare.

Från och med december 2007 bedöms miljömedvetenhet i körningen och man kan också få situationsanpassade frågor.

Kör du upp via bilskolan (då vi har bokat dina provtider hos Trafikverket) får du hyra en av våra bilar och din körlärare

följer med dig till Trafikverket.